Czy mutacje w genach BRCA1 i/lub BRCA2 zwiększają także ryzyko występowania innych nowotworów niż rak piersi i rak jajnika?

Czy w innch nowotworach mutacja BRCA1 i BRCA2 się pojawia i jakie ma znaczenie.png

Mutacje w genach BRCA1 i/lub BRCA2 to nie tylko zwiększone ryzyko występowania raka jajnika.

Mutacje te mają istotny wpływ na ryzyko wystąpienia nowotworów piersi, trzustki i gruczołu krokowego2,3. Osoby, u których w najbliższej rodzinie występowały ww. nowotwory powinny być pod opieką poradni genetycznych4

Referencje:

 

  1. Petrucelli et al. 2016. Available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1247/ Accessed July 2019.
  2. Romero I., Bast RC. Endocrinology 2012;153:1593–602.
  3. National Cancer Institute. BRCA1 and BRCA2: Cancer risk and genetic testing. Dostępny na: http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/BRCA. Ostatni dostęp: styczeń 2015.
  4. Filipski KK. i wsp. Front Genet 2014;5:73.