Jak czytać wynik?

Jak czytać wynik.png

Wynik badania genetycznego zawsze powinien zostać omówiony z lekarzem.

A jak czytac wynik
B jak czytac wynik

Upewnij się czy metoda stosowana w przypadku Twojego badania była NGS.


Wynik badania genetycznego powinien informować o tym czy u badanej osoby wykryto konkretne mutacje oraz podawać ich charakterystykę. Dla lekarza interpretującego wynik badania te informację są podstawą do ustalenia planu leczenia. 
 

Referencje:

  1. Brozek I. i wsp. Gynecol Oncol. 2008;108(2):433-7.
  2. Gorski B. i wsp. Am J Hum Genet. 2000;66(6):1963-8.
  3. Wallis Y. i wsp. Practice Guidelines ACGS 2013
  4. Richards SC. i wsp. Genet Med 2008:10:294–300.
  5. EMQN best practice guidelines. Dostępny na: http://www.emqn.org/emqn/digitalAssets/0/232_EMQNBRCAguidelines0908.pdf. Ostatni dostęp: styczeń 2015.
  6. Plon SE. i wsp. Hum Mutat 2008;29:1287–91.