Jeśli jestem nosicielką/lem mutacji w genach BRCA1 i/lub BRCA2 to jakie to ma znaczenie dla mojej rodziny?

Jeśli jestem nosicielką-lem mutacji BRCA 1 i BRCA2 to jakie to ma znaczenie dla mojej rodziny.png

Germinalne (czyli dziedziczne) mutacje w genach BRCA1 i/lub BRCA2 mogą być przekazywane potomstwu.

Oznacz to, że potomstwo również może być narażone na większe ryzyko zachorowania na raka jajnika, raka piersi, gruczołu krokowego i raka trzustki. Dlatego tak ważne jest zbadanie swojej najbliższej rodziny pod kątem mutacji w genach BRCA1 i/lub BRCA21-7.


Pamiętaj! 

Nosiciel dziedzicznej mutacji w genach BRCA1 i/lub BRCA2 jak i jego rodzina powinni być objęci stałą opieką poradni genetycznej.
 

Referencje:

  1. Pruthi S. i wsp. Mayo Clin Proc 2010;85:1111–20.
  2. Song H. i wsp. Hum Mol Genet 2014;23:4703–9.
  3. Trainer A. i wsp. Int J Gynecol Cancer 2010;20:704–16.
  4. Rebbeck TR. i wsp. N Engl J Med 2002;346:1616–22.
  5. Arie S. BMJ 2014;348:g1179.
  6. Ledermann J. i wsp. Lancet Oncol. 2014; 15: 852-861.
  7. Alsop K i wsp. J Clin Oncol 2012; 30: 2654–63