Mutacja a nowotwór - o co chodzi z tymi mutacjami?

Mutacja a nowotwór - o co chodzi z tymi mutacjami.png

Każdego dnia dochodzi do milionów uszkodzeń w naszym DNA.

Sprawne systemy naprawcze szybko eliminują zagrożenie, ale co jeśli są one uszkodzone?
Wtedy najczęściej pojawiają się choroby. 

Jak podkreślają lekarze, sam fakt posiadania mutacji w genie BRCA1 i/lub BRCA2 nie jest wyrokiem, bowiem umożliwia wprowadzenie działań profilaktycznych. Informacje dotyczące możliwych działań profilaktycznych dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa.
Szacuje się, że każdy człowiek jest nosicielem wielu różnych mutacji, z których nieliczne mogą mieć negatywne konsekwencje w postaci podwyższonego ryzyka zachorowań na choroby nowotworowe.

Niektóre z nich mogą objawiać się w sposób widoczny, a niektóre nie będą miały konsekwencji w trakcie całego naszego życia.

 

O_co_chodzi_z_tymi_mutacjami

Referencje:

  1. Balani S et al. Nat Commun. 2017;8:15422;
  2. Lord CJ & Ashworth A. Nature. 2012;481(7381):287-94;
  3. O'Connor MJ. Mol Cell. 2015;60(4):547-60;
  4. Roy R et al. Nat Rev Cancer. 2012;12:68–78