Słownik

Słownik.png

Lista najważniejszych definicji.

DNA (kwas deoksyrybonukleinowy (z ang. DeoxyriboNucleic Acid) - nośnik informacji genetycznej organizmów żywych1.

Mutacja - zmiany materiału genetycznego komórki. Mogą mieć charakter  neutralny lub patogenny (czyli taki, którego efektem może być choroba). Mutacja jest zjawiskiem losowym, podlegającym jednak wpływom środowiska (mutagenom – np. czynnikowi chemicznym, promieniowaniu).  Mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie2.
Gen - jest podstawową jednostką dziedziczności determinującą powstanie białka, podstawowego budulca komórki3

Geny hamujące/Geny supresorowe (Antyonkogen) - geny działające hamująco na procesy namnażania się komórek (geny bramkowe) bądź stabilizująco na procesy utrzymujące stabilność genetyczną komórki (geny opiekuńcze)4.

Biopsja - rodzaj zabiegu diagnostycznego polegającego na pobraniu materiału biologicznego z tkanek podejrzewanych o zmiany chorobowe. Materiał pobierany jest w formie wycinka lub drogą aspiracji (zasysanie). Pobrany materiał jest następnie badany z wykorzystaniem mikroskopu (badanie histologiczne, badanie cytologiczne)5.

Referencje:

  1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_deoksyrybonukleinowy. Ostatni dostęp: maj 2020.
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mutacja. Ostatni dostęp: maj 2020.
  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Gen. Ostatni dostęp: maj 2020.
  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Antyonkogen. Ostatni dostęp: maj 2020.
  5. https://pl.wikipedia.org/wiki/Biopsja. Ostatni dostęp: maj 2020.